در حال بارگذاری ...
  • مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر

     

     تداوم برگزاری مسابقه‌ی پوستر تئاتر، جایگاه طراحی پوستر را برای هنرمندان گرافیست و گروه‌های نمایشی گوناگون، در اقصی نقاط کشور ارتقا داده است. در جشنواره‌ی سی‌وهفتم نیز به منظور تعالی این امر و شناخت بهتر و بیشتر تأثیر متقابل هنر نمایش و هنرهای تجسمی مسابقه ونمایشگاه پوستر برگزار خواهد شد. محدوده‌ی زمانیِ مد نظر برای آثار متقاضی مربوط به نمایشها و رویدادهایی است که در فاصله اول مهرماه 1396 تا پایان مهر 1397 اجرا یا برگزار شده باشند.

     

     

  • فراخوان مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر